Rear view of female on electric scooter.

Ny era - SigtunaHem bygger bostadsrätter

SigtunaHem har ett viktigt uppdrag att trygga Sigtuna kommuns bostadsförsörjning. En central del i detta är de över 4800 hyresrätter som bostadsbolaget äger och förvaltar. För SigtunaHem har målsättningen Sveriges mest nöjda hyresgäster stått i centrum.

Med Stationshusen utvidgas SigtunaHems verksamhet med bostadsrätter. SigtunaHem kommer i ett första skede bygga 45 bostadsrätter i etapp A. Vi återkommer när det är dags för säljstart.

För att anmäla intresse, tryck här!