Lokal

Är du en del av pulsen i den nya urbana stadsmiljön?

Etablera din verksamhet – där allt händer

Stationshusen erbjuder oändliga möjligheter för butiker, restauranger, caféer och kontor som vill ta plats i den livfulla stadsmiljön. Vi har tecknat avtal med ICA och livsmedelsbutiken ICA Nära Sätuna – som fanns på platsen tidigare – kommer att öppna en helt ny, 1 000 kvadratmeter stor butik våren 2025. Med ytterligare 1 000 kvadratmeter yta så finns det något för alla i Stationshusen. Läget är attraktivt, mitt i pulsen med en position precis bredvid Märsta tåg- och busstation.

l
Lokaler 1
gfybnf
t
Visionsbild ICA Nära Sätuna

Bli en del av en växande marknad

Vid sidan av flödet av människor från stadens centrala delar och stationsområdet, så utgör också Stationshusen en kommersiell port, vars service kommer nå ut över hela kommunen. Marknadsområdet för Stationshusen beräknas växa från 11 500 till över 14 000 invånare fram till år 2026.

Visionsbild Stationshusen med uteserveringar

Är du intresserad av att hyra lokal?

Vi erbjuder över 3 500 kvm lokalyta och hittar gärna en lösning som passar dig som vill bli en del av stadens hjärta och puls.