Kungliga Musikhögskolan

NCC bidrar till Stationshusen

SigtunaHem har ingått ett samverkansavtal med NCC som är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Byggföretaget kommer att projektera Stationshusen och tanken är att dra nytta av NCCs expertis när det gäller att hantera komplexa byggprocesser.

NCC är en viktig partner i projektet och kommer nu i ett första skede att leverera system- och bygglovshandling för etapp A. Med hjälp av NCC räknar SigtunaHem med att sätta spaden i marken i augusti/september 2021.

Stationshusen är SigtunaHems viktigaste framtidsprojekt och bostadsbolaget arbetar tillsammans med bland annat Sigtuna kommun för att utveckla området kring Märsta station.