Rivning LU

Nu skapar vi plats för Stationshusen

I början av året, närmare bestämt den 4 januari, påbörjades rivningen av huset på Stationsgatan 1 samt huset där ICA Nära tidigare hade sin butik. Rivningen sker på ett omsorgsfullt sätt där hälso- och miljöfarligt material och övriga rivningsmaterial tas om hand på rätt sätt.

I samband med rivningen kommer även träden på Sätuna torg att avverkas. Det minnesmonument som tidigare stått på torget har flyttats och kommer att förvaras hos kommunen till dess att det nya torget är färdigställt.

SigtunaHem har anlitat Lotus Maskin & Transport för rivningen och arbetet beräknas vara klart i början av april, 2021.

Rivning Sätuna torg 1
Rivning Sätuna torg 2
Rivning Sätuna torg 3
Rivning Sätuna torg 4
Rivning Sätuna torg 5
Rivning Sätuna torg 6
Rivning Sätuna torg 7
Rivning Sätuna torg 8